Strook met groene markering op de weg | Essentiële richtlijnen

Groene streep op de weg

Naast verkeersborden kom je vaak markeringen op de weg tegen in de vorm van strepen. Wat is eigenlijk de functie van deze strepen? En hoe dien je te handelen wanneer je een groene streep op de weg aantreft? Wat geeft zo'n groene streep eigenlijk aan? Het begrijpen van de betekenis van deze wegmarkeringen is van cruciaal belang bij het voorbereiden op je examen.

Groene streep op de weg betekenis

Hoewel verkeersborden een essentiële rol spelen in het organiseren van het verkeer, zijn ze niet altijd aanwezig. Hoe kun je dan de toegestane snelheid bepalen als er bijvoorbeeld geen snelwegbord aanwezig is? Wegmarkeringen spelen hierbij een rol. Ze verdelen rijstroken en geven de maximumsnelheid aan.

Mag je bij een groene streep op de weg inhalen?

Maar wat betekent een groene streep op de weg precies? Een groene streep markeert een maximumsnelheid van 100 km/u. Een brede groene middenstreep waarschuwt voor het gevaar van inhalen. Als de groene streep onderbroken is, is inhalen toegestaan. Let echter op: soms is een lagere snelheid veiliger, vooral als aangegeven door een verkeersbord met een lagere snelheid.

Een groene streep tussen doorgetrokken lijnen geeft de toegestane snelheid aan, meestal 100 km/u, tenzij anders aangegeven. Echter, als de lijn doorgetrokken is, betekent dit een inhaalverbod. Inhalen is alleen toegestaan waar de witte strepen naast de groene onderbroken zijn.

Belangrijk om te onthouden is dat deze strepen de bestaande verkeersregels en maximumsnelheden niet veranderen. Hoewel inhalen is toegestaan bij onderbroken strepen, kan lokaal een inhaalverbod gelden voor de verkeersveiligheid, aangegeven door borden. Verkeersborden hebben altijd voorrang boven wegmarkeringen.

Het begrijpen van deze wegmarkeringen is essentieel voor scootertheorie-examens en draagt bij aan gevaarherkenning. Wil je meer weten over gevaarherkenningstips en de toegestane foutenmarges bij gevaarherkenning in de theorie? Verdere verdieping is mogelijk met onze Premium CBR-examentraining voor een grondige voorbereiding op het examen.